Nén nén PNG - Kích thước Hình ảnh Máy nén trực tuyến PNG -

Nén công cụ PNG có thể nén bất kỳ loại hình PNG nào với kích thước nhỏ hơn nhiều, kết quả là tải xuống hình ảnh PNG nhanh hơn. Lợi thế của việc sử dụng công cụ này là sẽ không có sự khác biệt trong chất lượng hình ảnh hoặc màu sắc của hình ảnh tuy nhiên, kích thước tập tin sẽ ngắn. Các bước để nén là:

Bước 1: Chọn tối đa 20 hình ảnh và nhấp vào tải lên.

Bước 2: Chọn Chiều rộng và Chiều cao của hình ảnh từ hộp được đưa ra. p>

Bước 3: Nhấp vào hình ảnh nén để tải xuống.

Có trải nghiệm tuyệt vời bằng cách sử dụng công cụ này với chất lượng và màu sắc giống nhau và tải hình ảnh nhanh hơn trước.

Gương tất cả hình ảnh theo chiều ngang hoặc chiều dọc.
Nếu chỉ một trường được đặt thì trường khác sẽ được tính tự động theo tỷ lệ co.

Thả tệp vào đây hoặc nhấp để tải lên.

Chỉ cho phép tải tệp lên hình ảnh